Årsmöte

Gävle JazzClub bildades redan 1975 med det då litet längre namnet ”Gävle Jazzclub Body and Soul”.

Klubbens målsättning vid starten angavs som:
”Det ska spelas jazz i Gävle i vartenda kvarter”.

Snabbfakta

Ungdomar till 19 år går gratis på konserter

Du som är t.o.m. 19 år och har giltig legitimation har fri entré på Gävle JazzClubs konserter.

Medlemsrabatt på konserter

Som medlem i Gävle JazzClub har du rabatt på konserter arrangerade av klubben.

Medlemsavgift

200 kr / år.

123 258 00 41

Föreningens swish-nummer.

Årsmöte 2021

Som medlem i Gävle JazzClub har du rabatt på konserter arrangerade av klubben
Du visar ditt medlemskort i biljettkassan

Du kan betala medlemsavgiften, 200 kr, till:

• Bankgiro 5357-5999
• Swish-nummer: 123 258 00 41

Ange:
• Namn
• Adress
• Tel; mobil nr.
• E-post

Medlemskortet hämtas vid klubbens bord i samband med konsert.

Medlemskort kan även köpas vid klubbens bord om du vill anmäla dig som ny medlem.

Är du redan medlem kommer en betalningsavi med posten vid utskicket inför nästkommande år.

ValberedningGJC-2017

ValberedningGJC-2017 Gävle JazzClubÅrsmöte onsdag 26 april 2017 Valberedningens förslag till styrelse och revisorerSTYRELSEOrdförande 1 år: Kvarstår 1 år:I tur att avgå:REVISORER 1 år: Ordinarie: Suppleant(Förslag)Lars LjungkvistKenneth Björklund Ulla...

Årsmöten – Arkiv

Årsmöte 2020

Du kan betala medlemsavgiften, 200 kr, till:

• Bankgiro 5357-5999
• Swish-nummer: 123 258 00 41

Ange:
• Namn
• Adress
• Tel; mobil nr.
• E-post

Medlemskortet hämtas vid klubbens bord i samband med konsert.

Medlemskort kan även köpas vid klubbens bord om du vill anmäla dig som ny medlem.

Är du redan medlem kommer en betalningsavi med posten vid utskicket inför nästkommande år.

ValberedningGJC-2017

ValberedningGJC-2017 Gävle JazzClubÅrsmöte onsdag 26 april 2017 Valberedningens förslag till styrelse och revisorerSTYRELSEOrdförande 1 år: Kvarstår 1 år:I tur att avgå:REVISORER 1 år: Ordinarie: Suppleant(Förslag)Lars LjungkvistKenneth Björklund Ulla...