Rolf K Larsson – stipendiat 1997

Motivering: Organisatören, inspiratören, kompositören, estradören som tidgt tillägnade sig insikten att intet är bättre för människan än att känna glädje inför sitt skapande ty detta är den del han får.

I Rolfs skapande kan man känna Gudarnas hemligheter, i hans klarinettspel upplever man livsglädje och en rytm som föjer hans hjärtas signaler. /Åke Lindahl/

Senast ändrad : 17 april, 2011, 15:32
Till startsidan

Vi stödjer
Gävle JazzClub