Göran Olson – stipendiat 2013

Motivering: Mr Jazz såväl i Gävle som nationellt och även internationellt.
Hans kunskaper i gebitet är outtömliga. Entreprenör, arrangör, presentatör, recensent – intet är honom främmande, inte ens ventilbasunen.

Görans efarenheter och nätverk bidrar storligen till hög kvalitet på Gävle JazzClubs konserter.

Senast ändrad : 7 januari, 2014, 03:23
Till startsidan

Vi stödjer
Gävle JazzClub