Om Gävle JazzClub

Gävle JazzClub bildades redan 1975 med det då litet längre namnet ”Gävle Jazzclub Body and Soul”.

Starten
Klubbens målsättning vid starten angavs som ”Det ska spelas jazz i Gävle i vartenda kvarter”.

Gävle och jazz är också nära förknippade med varandra. Kanske man inspirerats av de otaliga amerikanska stjärnor som spelat upp i stan under åren.
Här några av klassikerna: Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Ben Webster,  Woody Herman, Buddy Rich, Gerry Mulligan, Toots Thielemans.

Bland lite extremare besökare från senare tid kan nämnas namn som Wayne Shorter och Joe Lovano. Självfallet borde vi också nämna alla våra besökande nationella storheter. Men nämner vi ingen, så är ingen glömd

Hemmaarenan vid starten 1975 var gamla restaurang Ugglan på Norra Köpmangatan. Bland ”förlossningspersonalen” nämns  bl.a. musiker som Lasse Axell, Rolf K Larsson, Lasse Rönnqvisth, Curre Holm, Lennart Englin, Gunnar Cyrén.

Lite klubbhistoria under 35 år
Gävle JazzClub har under åren växt från ett trettiotal medlemmar till dagens 400. Vår och höst har spelningar och jam regelbundet skett i olika restaruranger och lokaler i Gävle. Ett populärt inslag var Engeltoftajazzen på sommarens onsdagskvällar. Med en liten lätt överdrift blev ”Engeltoftajazzen” en vallfärdsort för halva Gävle.

Efter många år är jazzen på Engeltofta numera lagd på is. Men så är ingalunda fallet med den s.k. Trettondagsjazzen – en tradition som levt vidare sedan premiäråret 1976. En jazzfest för hela familjen.

Nutid och framtid
Gävle JazzClub har från våren 2010 flyttat över sina konserter till Gävle Konserthus. Detta via ett givande samarbete med Konserthuset.

De flesta jazzklubbar i landet har idag problem med en stigande ålder hos såväl medlemmar som musiker. Detta gäller även Gävle JazzClub. Ska klubben på sikt överleva, så måste också yngre såväl musiker som publik engageras.

Gävle JazzClubs ambition är därför att med bevarande av traditionen söka nya vägar. Flytten till Konserthuset, vackert belägen i naturskön miljö i centrala Gävle och med förnämlig akustik, är en viktig faktor i förnyelsen. Men framförallt genom ett spännande spelprogram med en blandning av lokal amatörjazz och jazzungdomar varvat med nationella och internationella storheter.

Allt detta sker med knappa resurser, där medlemsavgifter och sponsorpengar är nödvändiga ingredienser. Arbetet i Gävle JazzClubs styrelse sker ideellt. Styrelsen tar gärna emot synpunkter om spelprogram och klubbens utveckling. Detta kan ske genom kontakt med styrelsen eller i samband med klubbens årsmöte, som vanligtvis sker i februari varje år, dit alla medlemmar kallas.

Keep swinging!

Länk till Rolf K Larssons minnen från de första åren

Senast ändrad : 4 mars, 2013, 01:42
Till startsidan

Vi stödjer
Gävle JazzClub