Gävle JazzClubs årliga stipendium

Tack vare  en större  donation från  Åke delar Gävle JazzClub årligen ut ett jazzstipendium.

Utdelning

Trettondagen

Stipendiet delas i regel ut i samband med Trettondagsjazzen.

Om stipendierna

Ur Åke Lindahls donationsfond

Åke Lindahl:

En verklig  jazzspeleman  under sin levnad och tillika frikostig mecenat. Tack vare  en större  donation från  Åke delar Gävle JazzClub årligen ut ett jazzstipendium. ”Stipendiaten/-erna ska ha ett musikaliskt kunnande med tonvikt på jazz samt ett varmt engagemang för klubbens verksamhet och dess fortlevnad”. Stipendiet delas i regel ut i samband med Trettondagsjazzen.

Ungdomsstipendiet

Följande kriterier gäller för ungdomsstipendiet:

Stipendiet är gemensamt inrättat 2011 av Gävle JazzClub och Gävle Konserthus. Stipendiet ska delas ut till en person som har genomgått musikalisk utbildning med särskild jazzinriktning, eller som är under utbildning i genren. Personen ska vara högst 25 år och ha anknytning till Gävleregionen. Stipendiaten utses av en jury som tillsätts i samråd mellan Gävle JazzClub och Gävle Konserthus. Priset utdelas årligen i regel vid Trettondagsjazzen.

2018 – Inga Stina ”Ninna” Persson

Inga Christina, eller ”Ninna” som hon vanligen kallas, har under många år varit ett av klubbens två ansikten utåt vid klubbens medlemsbord i konserthuset.

Därutöver har Ninna varit ett förträffligt bollplank för klubben och ett fullödigt stöd för klubbens kassörer under flera år bakåt.

2017 – Ulla Britta Hjort

Efter nio år i styrelsearbetet, där tempot ofta är allegretto, har Ulla-Britta Hjort oftast fått styrelsen att sansa sig i ett betydligt lugnare adagio.

Hennes insatser för att upprätthålla en högsta nivå vad gäller klubbens dokumentation är av största betydelse för klubbens verksamhet och fortlevnad.
Hon har ett stort intresse för jazzmusik och är klubbens ansikte utåt vid alla konserter.

2019 – Kalle Johansson

Hans talang är stor, ambitionen likaså. Det märktes redan vid tidigare spelningar på jazzklubben. Såväl som lyrisk solist som ackompanjatör till några av våra tidigare stipendiater. Har även medverkat och komponerat för olika musikgrupper runt om i landet.

Efter Skurups Folkhögskola har han nyligen påbörjat studierna vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm med inriktning på jazzpiano. Med förebilder som Bud Powell, Herbie Hancock och McCoy Tuner siktar han på framtida försörjning som musiker.

2018 – Martin Jäderberg

Årets stipendiat, saxofonisten och flöjtisten Martin Jäderberg, har varit en upppskattad ung musiker på Gävle JazzClub.

Hans musikaliska utveckling över åren har varit spännande att följa och Gävles jazzliv har fått ännu ett berikande tillskott.

2017 – Henrik Persson

Årets ungdomsstipendium tillfaller en musiker som redan presenterat sig som en av landets mest hörvärda improvisatörer.

Hans gitarrspel bedömdes vara tävlingen Unga Musikers främsta solistiska prestation vid finalen på den svenska jazzens nationalscen, jazzklubben Fasching i Stockholm.
Här förstärktes Gävleregionens rykte som plantskola för unga jazzmusiker.

2016 – Kasper Wennberg

Årets stipendiat äger en välutvecklad musikalisk kvalitet. De solistiska intentionerna visar ett seriöst närmande till jazzens uttryck.

Med saxofoner och flöjt har han på kort tid berikat Gävles musikliv med sitt entusiastiska spel.