Sven Arne Mattsson – stipendiat 2015

Sven Arne Mattsson
Foto © Haga Musik och Media hagamusikochmedia_logo_16h, 2014

Motivering: Ett långvarigt och trofast arbete, såväl i som utanför styrelsen, med stor betydelse för Gävle JazzClubs fortlevnad.
Sven Arne har dessutom, med sitt stora intresse för jazzmusik, spridit kunskap om jazzen även utanför klubbens ramar, vilket har varit gynnsamt för klubbens rekrytering av nya medlemmar.