ValberedningGJC-2017

Gävle JazzClub
Årsmöte onsdag 26 april 2017 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
STYRELSE
Ordförande 1 år: Kvarstår 1 år:
I tur att avgå:
REVISORER 1 år: Ordinarie: Suppleant
(Förslag)
Lars Ljungkvist
Kenneth Björklund Ulla Britta Hjort
Göran Olson
Christina Kicki Westberg

(Förslag)
Sune Vedholm Lars Ädel Bertil Schultz

Omval till
Kvarstår till Kvarstår till
Omval till Omval till
Omval till Omval till Omval till
årsmötet 2018
årsmötet 2018 årsmötet 2018
årsmötet 2019 årsmötet 2019
årsmötet 2018 årsmötet 2018 årsmötet 2018

FÖRSLAG
Gävle i februari 2017

VALBEREDNING:
Ulf Westberg Sammankallande Jan Wikegård
Torsten Olsson Suppleant

Valberedning GJC-2017