Bertil Schultz

Motivering

Bertil Schultz har alltsedan sextiotalets Golden Leaf Jazz Band varit ett välkänt namn inom Gävles tradjazz.

Och hans banjo har i fyrtio år gett den rätta stadgan och soundet i såväl Bay City Stompers som Bay City Seven. Detta i samma New Orleansanda som Johnny St. Cyr i Armstrongs Hot Five. Dessutom i en modernare och fräschare tappning.

Utan inbördes värdering bör även framhållas att hans fryntliga sällsynta sånginslag helt står i paritet med ett oförtröttligt revisionskämpande för att Gävle JazzClubs balans- och resultaträkningar ska gå ihop.

2018 – Inga Stina ”Ninna” Persson

Inga Christina, eller ”Ninna” som hon vanligen kallas, har under många år varit ett av klubbens två ansikten utåt vid klubbens medlemsbord i konserthuset.

Därutöver har Ninna varit ett förträffligt bollplank för klubben och ett fullödigt stöd för klubbens kassörer under flera år bakåt.

2017 – Ulla Britta Hjort

Efter nio år i styrelsearbetet, där tempot ofta är allegretto, har Ulla-Britta Hjort oftast fått styrelsen att sansa sig i ett betydligt lugnare adagio.

Hennes insatser för att upprätthålla en högsta nivå vad gäller klubbens dokumentation är av största betydelse för klubbens verksamhet och fortlevnad.
Hon har ett stort intresse för jazzmusik och är klubbens ansikte utåt vid alla konserter.