Ninna Persson

Motivering

Inga Christina, eller ”Ninna” som hon vanligen kallas, har under många år varit ett av klubbens två ansikten utåt vid klubbens medlemsbord i konserthuset.

Därutöver har Ninna varit ett förträffligt bollplank för klubben och ett fullödigt stöd för klubbens kassörer under flera år bakåt.

2017 – Ulla Britta Hjort

Efter nio år i styrelsearbetet, där tempot ofta är allegretto, har Ulla-Britta Hjort oftast fått styrelsen att sansa sig i ett betydligt lugnare adagio.

Hennes insatser för att upprätthålla en högsta nivå vad gäller klubbens dokumentation är av största betydelse för klubbens verksamhet och fortlevnad.
Hon har ett stort intresse för jazzmusik och är klubbens ansikte utåt vid alla konserter.