2019 – Kalle Johansson

Hans talang är stor, ambitionen likaså. Det märktes redan vid tidigare spelningar på jazzklubben. Såväl som lyrisk solist som ackompanjatör till några av våra tidigare stipendiater. Har även medverkat och komponerat för olika musikgrupper runt om i landet.

Efter Skurups Folkhögskola har han nyligen påbörjat studierna vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm med inriktning på jazzpiano. Med förebilder som Bud Powell, Herbie Hancock och McCoy Tuner siktar han på framtida försörjning som musiker.

2018 – Martin Jäderberg

Årets stipendiat, saxofonisten och flöjtisten Martin Jäderberg, har varit en upppskattad ung musiker på Gävle JazzClub.

Hans musikaliska utveckling över åren har varit spännande att följa och Gävles jazzliv har fått ännu ett berikande tillskott.

2017 – Henrik Persson

Årets ungdomsstipendium tillfaller en musiker som redan presenterat sig som en av landets mest hörvärda improvisatörer.

Hans gitarrspel bedömdes vara tävlingen Unga Musikers främsta solistiska prestation vid finalen på den svenska jazzens nationalscen, jazzklubben Fasching i Stockholm.
Här förstärktes Gävleregionens rykte som plantskola för unga jazzmusiker.

2016 – Kasper Wennberg

Årets stipendiat äger en välutvecklad musikalisk kvalitet. De solistiska intentionerna visar ett seriöst närmande till jazzens uttryck.

Med saxofoner och flöjt har han på kort tid berikat Gävles musikliv med sitt entusiastiska spel.