Henrik Persson

Motivering

Årets ungdomsstipendium tillfaller en musiker som redan presenterat sig som en av landets mest hörvärda improvisatörer.

Hans gitarrspel bedömdes vara tävlingen Unga Musikers främsta solistiska prestation vid finalen på den svenska jazzens nationalscen, jazzklubben Fasching i Stockholm.
Här förstärktes Gävleregionens rykte som plantskola för unga jazzmusiker.